Sales for Management 2021-05-11T15:30:46+00:00

Sales for Management

Salestraining: Sales for Management

Sales for Management is een leerprogramma (salestraining) waarin je leert om de rol van interne begeleider te vervullen. Al de andere modules (Sales for Sales en Sales for Non-Sales) en methodieken komen ook bij Sales for Management aan de orde. De deelnemers leren herkennen, handelen en ondersteunen om zo het maximale rendement uit de salesprogramma’s van Blended Consultancy te halen. Voorbeeldgedrag is daarbij cruciaal.

Het leerprogramma besteedt specifiek aandacht aan eigen gedrag en het herkennen van andermans gedrag, bezien vanuit de context en omgeving. Het uiteindelijke doel is om het gedrag om te zetten in een professionele, ondersteunende rol.

Sales for Management is ontwikkeld omdat wij geloven dat:

  • De saleskracht van een organisatie groter is dan je denkt
  • Meer omzet met hetzelfde aantal mensen haalbaar is
  • Management integraal onderdeel is van organisaties en samenhang en samenwerking kan verbeteren met name tussen sales en non-sales

Onze werkwijze is Continuous Blended Learning: een unieke combinatie van online, offline en on-the-job-ondersteuning gericht op leren in de praktijk en het borgen van de methodiek in de organisatie.

Wat levert Sales for Management op?

Klanten die ons leerprogramma volgen behalen de volgende resultaten:

  • Betere samenwerking binnen organisaties
  • Betere samenwerkende directie- en managementteams
  • Een beter idee van hoe de organisatie door samenwerken meer bereikt
  • Meer inzicht in eigen gedrag en dat van anderen
  • Verhoogde efficiëntie en een betere klant- en medewerkerstevredenheid
  • Daardoor meer omzet met dezelfde mensen

Voor wie is Sales for Management bedoeld?

Sales for Management is bedoeld voor directies, managementteams en managers waarvan medewerkers de andere leerprogramma’s van HISNA doorlopen.

Totale Salesprogramma

Sales for Management is een van de drie modules van het totale Salesprogramma van Blended Consultancy. De andere modules zijn Sales for Sales en Sales for Non-Sales die samen een integrale aanpak vormen voor nog meer commercieel succes voor je organisatie.

2606, 2018

Klantwaarde-analyse

juni 26th, 2018|0 Comments

Je beste klant is lang niet altijd je beste klant In de meeste gevallen is het voor een ondernemer lastig om op objectieve gronden te bepalen wie zijn beste klant is. Is het [...]

1705, 2018

Klantrelatie

mei 17th, 2018|0 Comments

Is privacy belangrijker dan de klantrelatie? Belangrijke informatie over je persoonsgegevens, wij vinden jouw privacy belangrijk, we’re updating our Privacy Policy; zomaar wat onderwerpregels van e-mails die de afgelopen weken in mijn mailbox [...]

205, 2018

Klantloyaliteit

mei 2nd, 2018|0 Comments

Klantloyaliteit is beperkt houdbaar Vanaf 1 mei is Loyalty Management Netherlands gestart met een uitgebreide informatiecampagne om ervoor te zorgen dat spaarders op de hoogte zijn dat dit jaar de eerste Air Miles [...]