Privacybeleid oud 2018-05-17T16:20:37+00:00

Privacybeleid van HISNA

Wil je je persoonsgegevens laten verwijderen uit onze systemen?
Klik dan hier

Privacybeleid

 • Verwerking van je persoonlijke gegevens gebeurt op grond van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, of GDPR genoemd). Handhaving van deze regels wordt in Nederland  uitgevoerd door de Autoriteit persoonsgegevens.
 • HISNA draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van bestanden waarin persoons- en verkeersgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.
 • Wij zullen je gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij daartoe aanleiding is en het ook in je eigen – gekozen – belang zal zijn. In dat geval zullen wij dat expliciet vermelden.
 • Wij zullen nooit commercieel misbruik maken van de door jou passief of actief verstrekte gegevens.
 • Je hebt de mogelijkheid om je persoonsgegevens in te zien en bij eventuele onjuistheden te laten corrigeren.
 • Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.
 • Voor algemene informatie over de AVG verwijzen we je naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • HISNA spant zich in te waarborgen dat de personen die afgebeeld staan in onze uitingen goedkeuring hebben verleend aan deze uitingen. Indien je hierover opmerkingen of klachten hebt, dan kun je deze e-mailen naar: info@hisna.nl.
 • HISNA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.
 • Procedure voor het verwijderen van gegevens:
  • Gebruiker stuurt ons een mail met opzeggingsverzoek
  • Wij verwijderen gegevens uit onze systemen
  • We mailen de gebruiker dat zijn/haar gegevens verwijderd zijn
  • Wij verwijderen het e-mailadres van gebruiker
 • Verantwoordelijke persoon binnen HISNA voor de uitvoering van bovenstaande is de directie
  • Onderstaand is het schema opgenomen van zaken die wij registreren
 • Email Voornaam Tussen voegsel Achter naam Geb.

  Datum

  Telefoon nummer
  Leeromgeving x x x x x x
  App x x x x x x
  Digitaal Kladblok X X X X
  Website x x x x x

  Wat doen we met deze gegevens: eigenlijk niets. Als het gaat om:

 • De leeromgeving/APP, dan is het de cursist voorzien van informatie (via e-mail of mobiel) of om aan het einde van de cursus een certificaat uit te kunen reiken met zijn/haar naam (en soms geboortedatum, dat is op verzoek van onze opdrachtgever)
 • Digitaal Kladblok, dan wordt de naam en het e-mailadres gebruikt om de berichten/kladjes die worden ingevuld door te sturen naar de sales verantwoordelijke binnen de organisatie. Er wordt niets gedaan de data aan te passen, alleen communicatie intern.
 • Website, geen.

Cookies

 • Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van je bezoekinformatie door Google (d.w.z. het gebruik van de website, de informatie die je webbrowser aan ons verstrekt en je IP-adres). Google Inc. voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). We wijzen je derhalve ook op de algemene voorwaarden van Google Inc.
 • Deze website draait op WordPress, een CMS (content management systeem) dat is ontwikkeld door HISNA. Tijdens je bezoek maakt WordPress gebruik van een cookie om te controleren of cookies door je browser worden ondersteunt. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses en zijn puur functioneel. WordPress voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). We wijzen je derhalve ook op de algemene voorwaarden van HISNA.
 • De reactie-module op onze blog-artikelen maken gebruik van het comment-systeem van WordPress. WordPress maakt gebruik van cookies om te controleren of je bent ingelogd, en voor analyse van je gebruikersgedrag. WordPress heeft geen toegang tot de gegevens die je via de reactie-module aan ons verstrekt.

Diensten van derde partijen

 • Wanneer je een van onze contactformulieren invult, wordt deze informatie opgeslagen in WordPress. Vanuit WordPress kunnen onze supportmedewerkers snel antwoord geven op de door jou gestelde vragen. Je gegevens worden alleen gebruikt om rechtstreeks contact met je op te nemen aangezien je hebt aangeven contact te willen.
 • Indien we onze APP en leeromgeving inzetten voor klanten wordt de technische realisatie verzorgd door Appbakkers (www.appbakkers.nl), we verwijzen naar hun privacybeleid.

Wijzigingen

Tot slot wijst HISNA je erop dat zij wijzigingen kan aanbrengen in deze Privacy verklaring. Het verdient dan ook aanbeveling om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen.