Jouw mensen 2021-04-23T16:03:58+00:00

MET GEMOTIVEERDE MENSEN
MEER WERKGELUK 

Aandacht en respect geeft motivatie

Activatie van de medewerker, bewustwording van gezondere leefstijl, gericht op duurzame inzetbaarheid vraagt om verandermanagement, gedragsverandering, coaching en training. Klopt, maar hoe dan?

Bij Blended Consultancy spreken wij over jouw processen en jouw mensen. Processen en mensen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is als een weegschaal; wordt er te veel op processen gedrukt, dan wordt de menskant vergeten, met alle gevolgen van dien. Hebben wij het alleen nog over het welzijn van mensen dan kan dit ten koste gaan van efficiënte processen. Kortom alles moet in evenwicht zijn.

Blended Consultancy activeert jouw organisatie en is, als adviesbureau, het draaipunt van de weegschaal in jouw bedrijf. Wij zorgen dat alle processen én het welzijn van mensen in jouw organisatie in evenwicht komen. Hierdoor ontstaat een plezierige, optimale werk- en processituatie voor jou, je medewerkers en je klanten.

De specialisten van Blended Consultancy ondersteunen je bij het realiseren van jouw doelstellingen. Wij doen dit vanuit onze kennis, ervaring, vakmanschap en passie om de beste resultaten te behalen. Wij gebruiken eigen programma’s, trainingen en de Blended Consultancy digitale leeromgeving. Daarnaast vinden wij het heel normaal (wij weten ook niet alles…) om andere geselecteerde specialisten te vragen jouw gezamenlijke doelen te realiseren!

Over ons

Blended Consultancy adviseert, traint en coacht medewerkers op hun pro-activiteit

Wij geloven dat mensen in elke organisatie het belangrijkste “goed” zijn. Mensen maken de organisatie, dan verdienen ze ook de juiste aandacht en ruimte om zich te kunnen ontwikkelen. Het activeren van het aanwezige potentieel binnen organisaties, de medewerkers, is dan wat zal leiden tot meer motivatie, begrip voor elkaars werk en uiteindelijk een gezondere organisatiecultuur.

Blended Consultancy activeert jouw organisatie en dat doen we met een aantal gespecialiseerde partners op het gebied van bewegen, leefstijl, gedragsverandering en communicatie. Het mooie van onze samenwerkingsverbanden? We kunnen meetbare resultaten leveren en aantonen dat onze aanpak werkt. Gedragsverandering is een mooie term, wij maken het meetbaar.