4 Windrichtingen 2021-05-26T14:57:10+00:00

4 Windrichtingen

Inzicht in gedrag

De 4 Windrichtingen
Bij de 4 Windrichtingen worden tal van methoden en inzichten uit de theoretische en praktische psychologie omgevormd tot één werkbaar en begrijpelijk model. Voordeel van de 4 Windrichtingen is, dat het helder in elkaar zit, heel herkenbaar is en dus ook goed te onthouden is.

Wat zijn de 4 Windrichtingen
De 4 Windrichtingen geeft in eerste instantie inzicht in uw eigen gedrag. De methode geeft u daarnaast ook inzicht in het gedrag van anderen (uw team of organisatie). De 4 Windrichtingen gaat vervolgens nog een stap verder; via het helder maken van gedrag legt deze methodiek ook een deel van de motieven van mensen bloot. Dat alles geeft u een instrument om gedrag beter te begrijpen en er invloed op te hebben. Met andere woorden: je krijgt meer grip op jouw eigen gedrag en op jouw omgeving.

In de 4 Windrichtingen worden vier basis oriëntaties naar de vier windrichtingen ingedeeld. De basis-oriëntatie van een persoon wordt bepaald aan de hand van de taak- of resultaatgerichtheid van de persoon en of de persoon meer gericht is op de inhoud of de omgeving.

Noord  : gericht op richting en resultaat
Zuid     : gericht op proces en relatie
West   : gericht op inhoud en structuur
Oost    : gericht op omgeving en sfeer

De 4 Windrichtingen bekijkt gedrag niet alleen in positieve situaties, maar ook in negatieve omstandigheden: wind mee versus wind tegen.

2606, 2018

Klantwaarde-analyse

juni 26th, 2018|0 Comments

Je beste klant is lang niet altijd je beste klant In de meeste gevallen is het voor een ondernemer lastig om op objectieve gronden te bepalen wie zijn beste klant is. Is het [...]

1705, 2018

Klantrelatie

mei 17th, 2018|0 Comments

Is privacy belangrijker dan de klantrelatie? Belangrijke informatie over je persoonsgegevens, wij vinden jouw privacy belangrijk, we’re updating our Privacy Policy; zomaar wat onderwerpregels van e-mails die de afgelopen weken in mijn mailbox [...]

205, 2018

Klantloyaliteit

mei 2nd, 2018|0 Comments

Klantloyaliteit is beperkt houdbaar Vanaf 1 mei is Loyalty Management Netherlands gestart met een uitgebreide informatiecampagne om ervoor te zorgen dat spaarders op de hoogte zijn dat dit jaar de eerste Air Miles [...]