Veranderen

Blended Consultancy & Coaching staat voor een mix van adviezen, elk op maat gemaakt voor uw situatie om uw organisatie te ontwikkelen. De mix gaat verder dan alleen het aanbieden van verschillende expertises, we stellen een speciaal team voor u samen en zetten online en offline middelen in waar nodig om u te helpen bij de gevraagde verandering of ontwikkeling.

blended coaching omslag

Blended Coaching

 organisatievernieuwing door sociaal leren

Blended Coaching is een mix van methodieken die leidt tot een meetbare ontwikkeling bij mens en organisatie; optimaal gebruikmaken van de combinatie van een digitale leeromgeving, klassikale sessies en coaching-on-the-job met veel aandacht  voor het monitoren van de vooruitgang. Coachen en trainen op maat. Hierbij staat learning by doing centraal, waardoor de deelnemers meer inzicht krijgen in de eigen persoonlijkheid en in het bedrijf en zijn context.

Met Blended Coaching is de totale intensiteit waarmee de deelnemers met de lesstof te maken hebben veel groter dan alleen met klassikale trainingen. In plaats van enkele dagen klassikaal trainen wordt het pro­gramma uit elkaar getrokken tot enkele maanden. Gedurende deze hele peri­ode worden overzichtelijke informatieblokken aangeboden. Hierdoor overzien deelnemers de kennis beter en ervaren ze minder piekbelasting.

Gedragsverandering heeft tijd nodig. Bij Blended Coaching worden deelnemers gedoseerd door het leerproces geleid. Daardoor is er ruimte om de aangeboden leerstof te absorberen en toe te passen en is de kans op ontwikkelen en beklijven vele malen groter.

NEEM CONTACT OP

e-Coach

De term e-learning is met name bekend vanuit de internethype waar rechtstreeks klassikale lesprogramma’s zijn omgezet naar een digitale variant. Via de weg van Blended Learning, waarbij voornamelijk gefocust wordt op on-the-job en off-the-job learning, is het Blended Coaching een succesvolle aanpak voor on-the-job en off-the-job coaching. Door gebruik te maken van een ervaren begeleider/multitasker wordt maximaal rendement verkregen door zowel online harde kennis als praktijk begeleiding online en face to face aan te bieden.  Wij noemen deze begeleider een e-Coach.

NEEM CONTACT OP

e-Coaching is een vorm van coaching waarbij naast face-to-face contacten, ook gebruik wordt gemaakt van internettechnologie en meestal geïntegreerd is met een elektronische leer- en begeleidingsomgeving.

Een e-Coach is een coach die voornamelijk zijn training naar zijn deelnemers via de digitale leerweg verstrekt. Het grootste verschil tussen F2F coaching (Face to Face) en e-Coaching is dat er minder gesprekken plaats vinden waarbij de betrokkenen elkaar zien. De communicatie en training voorloopt voornamelijk via de computer. Deze vorm van communicatie wordt ook wel Computer Mediated Communication (CMC) genoemd.

Gympenmanagement

Zonder beweging geen verandering! De term gympenmanagement geeft daarmee onze filosofie weer; wanneer de mensen waarmee we werken niets doen en achterover hangen, dan kunnen wij ook niets doen. Echter, wanneer ze in beweging komen dan doen wij onze gympen aan en rennen mee zodat we in de praktijk zien wat er gebeurt. Zo kunnen we gericht “bijsturen” en feedback geven.

”Zonder beweging

geen verandering!”

We horen graag meer van u

Uw naam
Uw e-mail
Onderwerp

Uw bericht

Gelieve onderstaand aan te vinken om te verifiëren dat u geen spambot bent (verplicht)

[recaptcha]